تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

شرح سیستم مبارزات بازی Assassin’s Creed Origins از زبان سازندگان

شرح سیستم مبارزات بازی Assassin’s Creed Origins از زبان سازندگانشرح سیستم مبارزات بازی Assassin’s Creed Origins از زبان سازندگان - زومجی");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}داغ‌ترین مطالب هفتهحتما بخوانیدشاخه‌های برترخانواده زومجیعضویت در خبرنامه
برچسب ها : سیستم مبارزات assassin creed origins سازندگان

شرح سیستم مبارزات بازی Assassin’s Creed Origins از زبان سازندگان

جستجو های اخبار روز

خبرهای تازه

داغ ترین اخبار