تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

کنترلر جدید پلی استیشن 4 با طرح فوتبالی رونمایی شد

کنترلر جدید پلی استیشن 4 با طرح فوتبالی رونمایی شدکنترلر جدید پلی استیشن 4 با طرح فوتبالی رونمایی شد - زومجی");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}داغ‌ترین مطالب هفتهحتما بخوانیدشاخه‌های برترخانواده زومجیعضویت در خبرنامه
برچسب ها : کنترلر استیشن فوتبالی رونمایی

کنترلر جدید پلی استیشن 4 با طرح فوتبالی رونمایی شد

جستجو های اخبار روز

خبرهای تازه

داغ ترین اخبار