تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

نینتندو به استفاده از پتنت های تبلت Gamevice در نینتندو سوییچ متهم شد

نینتندو به استفاده از پتنت های تبلت Gamevice در نینتندو سوییچ متهم شدنینتندو به استفاده از پتنت های تبلت Gamevice در نینتندو سوییچ متهم شد - زومجی");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}داغ‌ترین مطالب هفتهحتما بخوانیدشاخه‌های برترخانواده زومجیعضویت در خبرنامه
برچسب ها : نینتندو استفاده gamevice نینتندو سوییچ

نینتندو به استفاده از پتنت های تبلت Gamevice در نینتندو سوییچ متهم شد

جستجو های اخبار روز

خبرهای تازه

داغ ترین اخبار