تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

حالت بتل رویال بازی Fortnite روز یکشنبه 3.7 میلیون بازیکن داشت

حالت بتل رویال بازی Fortnite روز یکشنبه 3.7 میلیون بازیکن داشتحالت بتل رویال بازی Fortnite روز یکشنبه 3.7 میلیون بازیکن داشت - زومجی");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}داغ‌ترین مطالب هفتهحتما بخوانیدشاخه‌های برترخانواده زومجیعضویت در خبرنامه
برچسب ها : رویال fortnite یکشنبه میلیون بازیکن

حالت بتل رویال بازی Fortnite روز یکشنبه 3.7 میلیون بازیکن داشت

خبرهای تازه

داغ ترین اخبار