تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

بازگشت دوباره مزدا با استفاده از پیشرانه‌های دورانی در خودروی الکتریکی

بازگشت دوباره مزدا با استفاده از پیشرانه‌های دورانی در خودروی الکتریکی

بازگشت دوباره مزدا با استفاده از پیشرانه‌های دورانی در خودروی الکتریکی

شرکت خودروسازی مزدا ممکن است پیشرانه‌های دورانی را به‌عنوان توسعه‌دهنده‌ی محدوده حرکت برای خودروی الکتریکی به چرخه‌ی تولید بازگرداند.


برچسب ها : بازگشت دوباره استفاده پیشرانه دورانی خودروی الکتریکی

بازگشت دوباره مزدا با استفاده از پیشرانه‌های دورانی در خودروی الکتریکی

خبرهای تازه

داغ ترین اخبار