تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

تاریخ فینال رویداد تاج قهرمانی بازی موبایل کلش رویال مشخص شد

تاریخ فینال رویداد تاج قهرمانی بازی موبایل کلش رویال مشخص شدتاریخ فینال رویداد تاج قهرمانی بازی موبایل کلش رویال مشخص شد - زومجی");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}داغ‌ترین مطالب هفتهحتما بخوانیدشاخه‌های برترخانواده زومجیعضویت در خبرنامه
برچسب ها : تاریخ فینال رویداد قهرمانی موبایل رویال

تاریخ فینال رویداد تاج قهرمانی بازی موبایل کلش رویال مشخص شد

خبرهای تازه

داغ ترین اخبار