تبلیغات


مکان تبلیغات شما

بزودی در این مکان تبلیغات درج میشود

سرنوشت مالکیت بازی‌ های استودیو IO Interactive مشخص شد

سرنوشت مالکیت بازی‌ های استودیو IO Interactive مشخص شدسرنوشت مالکیت بازی‌ های استودیو IO Interactive مشخص شد - زومجی");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}");};var zone=self.parent().find("ul.ajax-load");zone.addClass('loading');$.getJSON(actionUrl).done(function(result){if(result==undefined){return;} showMenuItemTopics(self,zone,result);}).fail(function(){}).always(function(){zone.removeClass('loading');});};function showMenuItemTopics(self,zone,topics){if(!topics){return;};$.each(topics,function(index,topic){if(topic.coverUrl){topic.cover=pickImageUrl(topic.coverUrl,400,267);} topic.index=index+1;$('#megaMenuTopicTemplate').tmpl(topic).appendTo(zone);});}داغ‌ترین مطالب هفتهحتما بخوانیدشاخه‌های برترخانواده زومجیعضویت در خبرنامه
برچسب ها : سرنوشت مالکیت استودیو interactive

سرنوشت مالکیت بازی‌ های استودیو IO Interactive مشخص شد

جستجو های اخبار روز

خبرهای تازه

داغ ترین اخبار